top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

MultiConnect, Isebakkeveien 50, 1788 Halden, Telefon 33 35 11 00, E-post post@multiconnect.no,Foretaksnummer 984 916 825 MVA

Leveranse

Vi sender våre forsendelser med Posten, PostNord og TNT. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en ordrebekreftelse som vedlegges alle forsendelser, fakturaen mottar du på e-post.

Uavhentet pakke/passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 150, for å dekke våre håndteringskostnader.

Betaling

Hos oss kan du betale med kort, faktura (forskudd) og VIPPS.  Betaler du med kort blir beløpet belastet når du fullfører kjøpet. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Om ikke annet fremgår på fakturaen. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Porto- og ekspedisjonsgebyr

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt. Vi gir fri frakt på ordre over kr 2500,-

Angre – og returrett

Du er beskyttet av angrerettloven og har utvidet 30 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse.

 

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet.

Vi gir deg utvidet angrerett med hele 30 dagers åpent kjøp. Salgsvarer kan ikke returneres.

Emballasjen må være uåpnet og produktet ubrukt. Vi kan ikke ta i mot produkter som er prøvd grunnet hygieniske årsaker.

Send tilbake til oss sammen med angrerettskjema eller ett brev. Porto blir ikke refundert om du returnerer en ikke fullgod vare.

Ved heving av kjøp og benyttelse av angrefrist, refunderer vi ordresummen (ikke portokostnad) innen 30 dager fra klagen er mottatt hos oss.

Reklamasjon

Det gis selvfølgelig full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge.

Kundens ansvar om riktig adresse

Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er lagt da ordrene pakkes tidlig neste virkedag fra vårt lager.

Det er svært viktig at postnummer og gatenummer stemmer, da Posten er meget streng på at disse må være korrekte. Vi fraskriver oss ansvaret om kunden ikke har oppgitt korrekt adresse og vil da vente på en evt retur fra Posten før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordresum før tilbakebetaling.

C/O adresse viktig om du bor på annen adresse enn din folkeregistrerte

Bor du på en C/O adresse er det viktig at du får med fullstendig navn på den som er folkeregistrert på adressen.

Eksempel: Stine Hansen (ditt navn)

C/O Kari Norman, Dronninggt. 70, 0111 Oslo (den du bor hos + gate/veinavn)

Fast Levering

Vi selger et utvalg produkter på løpende abonnementsbasis (fast levering), med første levering ved bestilling og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, normalt hver 8. -12. uke. Abonnementet løper til du selv sier det opp, senest 14 dager før ny levering. Oppsigelse gjøres via e-post til post@heatmed.no eller pr. telefon til kundeservice på 69 21 74 10. Du kan også avslutte/pause din faste levering på din kontoside i nettbutikken.

Returrett

Du har hele 30 dagers angrerett på første levering, regnet fra den dagen du mottar varen. Angrer du kjøpet, skal du for egen regning sende varen tilbake til adressen nederst på denne side, senest 30 dager etter at du mottok varen. Varen må være UÅPNET og i samme stand som da du mottok den.

Merk; Etterfølgende leveringer på abonnement/leveringsservice er ikke omfattet av angreretten siden det er den samme varen. Sender du senere leveringer i retur, har vi allerede hatt utgiften med håndtering og fremsending, og du vil derfor motta en faktura på kr 250,00 til dekning av administrasjon og forsendelse.

Lett å utsette/melde seg av leveringsservice

Har du valgt å benytte vår fordelaktige leveringsservice, har vi gjort det enkel for deg å utsette, fryse eller melde deg av ditt abonnement. Du logger inn på din kontoside i nettbutikken og pauser/avslutter/hopper over, eller du ringer til vår kundeservice på telefon 33 35 11 00 eller sender oss en E-post post@multiconnect.no.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet ved å kontakte oss.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Vi tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor våres kontroll.

Vi tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt bruk på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra oss.

Jeg har fått et defekt produkt

Er det noe feil med produkt, så tar du kontakt med oss så ordner vi opp i det. Du skal selvsagt ha det du har betalt for. post@multiconnect.no.

bottom of page